Instituten

De volgende instituten voor lerarenopleidingen maken deel uit van Opleidingsschool De Dam:

Amsterdamse hogeschool voor de kunsten, Breitner Academie

Bij de Breitner Academie kun je de hbo opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving volgen. Dit kan voltijds, waarbij je in vier jaar je eerste- en tweedegraads bevoegdheid haalt. Maar ook in een verkort tweejarig programma, gericht op beeldend kunstenaars die (in deeltijd) een onderwijsbevoegdheid willen halen. De Breitner Academie is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK).

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.breitner.ahk.nl/

Je kunt natuurlijk ook bij je instituutsopleider terecht voor vragen over Opleidingsschool De Dam.

Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding

De HvA biedt veel verschillende lerarenopleidingen aan. Zo kun je tweedegraads lerarenopleidingen doen op het gebied van exacte vakken, beroepsonderwijs, maatschappijvakken en talen. Daarnaast biedt de HvA ook verschillende eerstegraads lerarenopleidingen.

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hva.nl/faculteit/foo/onderwijs/oo-onderwijs.html

Je kunt natuurlijk ook bij je instituutsopleider terecht voor vragen over Opleidingsschool De Dam.

Hogeschool van Amsterdam, Kopopleiding Leraar Pedagogiek

Heb je een relevante hbo- of wo-bachelor, dan kun je kiezen om de kopopleiding Leraar Pedagogiek te volgen. Je kunt hiermee binnen één jaar de tweedegraads bevoegdheid behalen. Daarmee kun je lesgeven in het beroepsonderwijs, met name in het mbo.

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hva.nl/opleiding/kopopleiding-leraar-pedagogiek/kopopleiding-leraar-pedagogiek.html

Je kunt natuurlijk ook bij je instituutsopleider terecht voor vragen over Opleidingsschool De Dam.

Vrije Universiteit, Universitaire Lerarenopleiding (ULO)

Er zijn verschillende mogelijkheden binnen de VU voor een lerarenopleiding. Afhankelijk van je vooropleiding kun je:

  • Binnen een paar maanden een (beperkte) tweedegraads lesbevoegdheid halen. Hiermee kun je aan de slag als docent in de onderbouw van havo/vwo en in het vmbo-t.
  • In een jaar je eerstegraads lesbevoegdheid halen.
  • In twee jaar je eerstegraads lesbevoegdheid halen.

Kijk voor meer informatie op de website: https://vu.nl/nl/onderwijs/meer-over/universitaire-lerarenopleidingen

Je kunt natuurlijk ook bij je instituutsopleider terecht voor vragen over Opleidingsschool De Dam.

Hogeschool van Amsterdam, Academie voor lichamelijke opvoeding (ALO)

De ALO leidt je op tot leraar van de eerste graad Lichamelijke Opvoeding. Na afronding heb je een eerstegraads bevoegdheid om les te geven binnen alle typen onderwijs: van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs tot een universitair sportcentrum.


Kijk voor meer informatie op de website: https://www.hva.nl/opleiding/academie-voor-lichamelijke-opvoeding/academie-voor-lichamelijke-opvoeding.html
Je kunt natuurlijk ook bij je instituutsopleider terecht voor vragen over Opleidingsschool De Dam.