Scholen

Opleidingsschool De Dam telt nu 24 scholen. Dat aantal groeit nog steeds. Momenteel vallen de volgende scholen onder De Dam (in alfabetische volgorde):