Stageprogramma

Leren in de beroepspraktijk is een belangrijk uitgangspunt van Opleidingsschool De Dam. Tijdens je stage breng je de geleerde theorie in praktijk. Dat begint al in het eerste jaar van je lerarenopleiding.

Zo ziet ons stageprogramma in grote lijnen eruit


Eerste weken
Wanneer je start aan je stage bij Opleidingsschool De Dam vul je de eerste weken in door goed rond te kijken bij verschillende opleidingen (vooral in het mbo), leerjaren en niveau (vooral in het vo), lessen en docenten. Dit is belangrijk om te aarden op je stageplek en in het team waar je stageloopt. Na die weken ga je met je praktijkopleider in gesprek om invulling te geven aan je stage. Je bespreekt met wie je meeloopt, bij welke lessen of vakken je mee loopt en welke lessen je (uiteindelijk) zelf gaat geven.

Leerjaar 1 
Je gaat je oriënteren op de verschillende lesstijlen en geeft halverwege of aan het eind van je stage zelf een paar lesdelen les. Deze stage duurt een half jaar. 

Leerjaar 2
Je gaat steeds meer lesonderdelen zelf verzorgen en je werkt toe naar het geven van zelfstandige lessen. Je praktijkopleider (of een andere collega) is daarbij aanwezig. Deze stage duurt een heel schooljaar. Tijdens deze stage pas je ook de behandelde theorie vanuit de opleiding over pedagogiek en didactiek in de praktijk toe. 

Leerjaar 3
Je geeft onder begeleiding van je praktijkopleider aan tenminste één klas zelfstandig les. Je maakt gebruik van je ervaring uit de eerdere twee stages en ontwikkelt je verder op pedagogisch en didactisch vlak. Daarnaast ga je aan de slag met differentiatie. Je praktijkopleider coacht je daarbij. Deze stage duurt een half jaar.

Leerjaar 4
Je loopt de LIO-stage. Je werkt grotendeels als zelfstandig docent. Je laatste jaar is als het ware een brug tussen student en vakdocent. Aan het eind van deze stage ben je startbekwaam en ben je klaar voor het mooiste vak dat er is! 

“In het eerste jaar breng je de theorie al in praktijk”
Opleidingschool de dam

Als student ga je en blijf je in gesprek over jouw ontwikkeling. Vanuit je opleidingsinstituut krijg je beroepsopdrachten of andere opdrachten mee waaraan je moet werken. Je stelt je opleider daarvan op de hoogte en maakt een planning om invulling te geven aan de uitvoering daarvan.

Daarnaast biedt Opleidingsschool De Dam een Theorie-Praktijk-School (TPS) programma aan waarin we nóg meer op de praktijk inzoomen. Je komt samen met alle docenten-in-opleiding uit jouw leerjaar van alle stagescholen binnen De Dam om het te hebben over de koppeling tussen theorie en praktijk.
Hierdoor word je een nog sterkere docent die snapt hoe onderwijs in elkaar zit (er komen meer taken bij kijken dan alleen lesgeven) en die waardevolle lessen kan geven. 

Stagelopen?

Je kunt ook altijd contact opnemen met de schoolopleider(s) van de school waar je graag stage zou willen lopen. Zie daarvoor de scholen die onder Opleidingsschool De Dam vallen.

En je instituutsopleider kan je ook meer vertellen over stagelopen bij Opleidingsschool De Dam.