lr. Lely Lyceum

De school biedt naast regulier onderwijs zowel een TTO-afdeling (tweetalig onderwijs) als een Technasium. De school heeft nauwe contacten met bedrijven en instellingen in Zuidoost en wil die de komende jaren verder verdiepen en uitbreiden.

Schooltype

Mavo/havo/vwo-school, inclusief gymnasium.

Werkplekleren

Je wordt begeleid in een energieke, betrokken en inspirerende school.

Ligging en adres

Zit in Amsterdam-Zuidoost. Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam.

Bereikbaarheid

Goed te bereiken met het openbaar vervoer (metro 50 en 54).

"De school biedt naast regulier onderwijs zowel een TTO-afdeling als een Technasium"