Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht

Deze school houdt voor leerlingen met een beschikking voor leerwegondersteuning rekening met hun didactische en pedagogische behoeften. Passend onderwijs en gepersonaliseerd leren vormen de basis van het onderwijs.

Schooltype

Vmbo met drie niveaus in de richtingen De Nieuwe Leerweg, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Dienstverlening & Producten.

Werkplekleren

De school biedt studenten de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken in wat zij kunnen. Je krijgt een eigen begeleider die ervaren is in het begeleiden van studenten. Je maakt onderdeel uit van het team.

Ligging en adres

Centraal in Amsterdam-Noord. Rode Kruisstraat 14, 1025 KN Amsterdam.

Bereikbaarheid

Goed bereikbaar met het openbaar vervoer (Noord-Zuidlijn en bus 35 en 38).

"Passend onderwijs en gepersonaliseerd leren vormen de basis van het onderwijs"