Comenius Lyceum

De lessen en activiteiten zijn gericht op een goede doorstroming naar de universiteit, de hogeschool en het middelbaar beroepsonderwijs. De school maakt veel werk van leerlingbegeleiding en besteedt extra aandacht aan de kwaliteit van de les- en leermethoden.

Schooltype

Vmbo-t/havo/vwo-school met extra aandacht voor Nederlands en Engels.

Over het Comenius Lyceum

In het onderwijs houdt de school er rekening mee dat elke leerling anders is. Voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen, biedt de school bijvoorbeeld het Cambridge-programma voor het vak Engels of het plusprogramma vwo+. Ook biedt de school extra uitdaging met het Econasium, het IT-lab, de Jongerenrechtbank en verschillende projecten. En in de maatwerkuren in de onderbouw krijgen leerlingen extra uitdaging of ondersteuning voor vakken waar ze moeite mee hebben. 

Werkplekleren

Studenten krijgen een eigen werkplekbegeleider. Afhankelijk van je leervraag wordt gekeken hoe er invulling aan je stage wordt gegeven. Dit is dus maatwerk. 

Ligging en adres

Zit in Slotervaart (Nieuw-West). Het adres is Jacob Geelstraat 38, 1065 VT Amsterdam. 

Bereikbaarheid

Goed te bereiken met het openbaar vervoer (metro 50 en 51, halte Postjesweg).

"De leerlingen worden gestimuleerd om nieuwsgierig en ambitieus te zijn"