College De Meer

Het onderwijs is steeds meer gericht op beroepspraktijk en de maatschappij en is erop gericht om leerlingen zelfstandig te maken (studiewijzers).

Schooltype

Vmbo-school met twee schoolgebouwen: één voor de onderbouwleerlingen en één voor de bovenbouwleerlingen. Afstudeerrichtingen Theoretische leerweg(TL) Dienstverlening en Producten(D&P) , Zorg en Welzijn(Z&W).

Werkplekleren

: Je wordt onderdeel van een team en je maakt alle activiteiten mee. Je wordt niet gezien als een stagiair maar als onderdeel van een team. Je houden aan afspraken en goede communicatie maakt het werkplekleren leuker. Er wordt van je verwacht (als dat mogelijk is) om aanwezig te zijn bij leerling/rapportvergaderingen en buitenschoolse activiteiten en deel te nemen aan projectweken. Alle werkplekbegeleiders hebben een cursus of meerdere cursussen en trainingen gevolgd om je adequaat te begeleiden. Je wordt serieus genomen als aankomende docent en je mag heel veel proeven van het onderwijs.

Ligging en adres

Zit in Amsterdam Oost. Radioweg 56, 1098 NJ Amsterdam.

Bereikbaarheid

Goed bereikbaar met het openbaar vervoer (bus 15 en 40, tram 19).