Pascal Zuid

Pascal Zuid is een vmbo-school in Zaamdam. In leerjaar 1 en 2 werkt de school met een bredebrugklas. Daarnaast is er een één jarige Havo-kansklas. Leerlingen worden middels actief differentiëren uitgedaagd op hun eigen niveau en stromen na twee jaar door naar de voor hun best passende leerweg.

Schooltype

Vmbo-school die in samenwerking met Blaise Pascal College een havo-kansklas aanbiedt. Ook werkt de school actief samen met praktijkschool De Faam. De school staat voor ontwikkeling en vanuit die gedachte wordt gewerkt aan nieuwe leerwegen, zoals de Vakmanschapsroute en de Nieuwe leerweg. 

Werkplekleren

Net als met onze leerlingen helpen wij jou ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wil leren. Je krijgt de kans om ervaring op te doen, dingen te proberen, fouten te maken en hiervan te leren. Met uiteindelijk maar één doel, de beste docent worden die je kan zijn. Je wordt tijdens je stage begeleid door enthousiaste gediplomeerde werkplekbegeleiders.

Ligging en adres

Zit in Zaandam-Zuid. Middelven 2, 1504 BZ Zaandam.

Bereikbaarheid

Goed te bereiken met het openbaar vervoer (bus 65 en 395).

"De school doet mee aan het project Sterk Techniek Onderwijs"