Pieter Nieuwland College

De school werkt met moderne middelen, zoals de iPad. Naast de reguliere vwo-afdeling, heeft de school ook de vwo-plus klas: een verdiepend programma waarbij leerlingen leren onderzoeken en ontwerpen. Naast de vaklessen volgen ze ook LAB-uren (in het artlab en b├Ętalab).

Schooltype

Havo/vwo-school.

Werkplekleren

Je maakt op deze school deel uit van het docententeam en participeert op allerlei niveaus. Onder begeleiding van zowel de werkplekbegeleider als de schoolopleiders ontwikkel je je tijdens je opleiding op een natuurlijke manier tot volwaardige docent.

Ligging en adres

Zit in Amsterdam-Oost. Nobelweg 6, 1097 AR Amsterdam.

Bereikbaarheid

Goed te bereiken met het openbaar vervoer (metro 51).

"De school werkt met moderne middelen, zoals de iPad"