Bindelmeer College

Talentontwikkeling staat centraal. In alle leerjaren worden praktijklessen en (naschoolse) activiteiten aangeboden, zodat de leerlingen hun passie(s) kunnen ontdekken en talent(en) kunnen doorontwikkelen.

Schooltype

Vmbo-school die bekend staat om haar talentroutes: voetbal, dansen, koken, technology en art.

Werkplekleren

De school telt ongeveer 500 leerlingen en 70 medewerkers.. Daarnaast worden de klassen zo klein mogelijk gemaakt, met maximaal 20 leerlingen per klas. Zo is er ruimte en veel aandacht voor elke leerling en zijn individuele leerroute. 

Ligging en adres

Zit in Amsterdam-Zuidoost. Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam.

Bereikbaarheid

Goed bereikbaar met het openbaar vervoer (metrolijn 53 en 54, bus 44 en 300).

"Talentontwikkeling staat centraal"